“Baví mne věci kolem sebe pozorovat a hledat souvislosti, měřit, počítat a optimalizovat,” říká v novém rozhovoru Ondřej Kubíček, náš Product Owner.

Ondro, co tě baví na práci Product Ownera?
Pracoval jsem na řadě projektů jako byznys analytik, product owner nebo projektový manažer. Baví mně poznávat, vylepšovat i navrhovat nové podnikové procesy. Nejlépe takové, kde je brzy vidět dopad zavedených změn a dá se objektivně změřit. Rychlá zpětná vazba je podle mně podmínkou pro udržení pozornosti a nadšení jak vývojového týmu, tak i zadavatele. Při diskuzích nad zjištěnými výsledky se v lidech probouzí kreativita a padají další a ještě lepší nápady pro další rozvoj.

Baví mne věci kolem sebe pozorovat a hledat souvislosti, měřit, počítat a optimalizovat. Jednoho dne uzrálo rozhodnutí, že budu pracovat na projektech, kde propojím svůj koníček a práci. Energetice jsem se začal věnovat ve společnosti Mycroft Mind, abych následně navázal spolupráci se společností CzechMath.

“V CzechMath se mimo jiné věnujeme oblasti decentralizované a obnovitelné energetiky.”

Máme tým složený z matematiků a vývojářů s bohatými zkušenostmi s modelováním, simulacemi a optimalizací.

Spolu s CzechMath zpracováváme energetické studie na míru konkrétním zákazníkům a jejich energetickému portfoliu. Pomáháme tak vybrat vhodné technologie a správně je dimenzovat s ohledem na zvolený cíl – úsporu, návratnost nebo soběstačnost. Pracujeme s fotovoltaickou výrobou elektřiny, kogenerací, tepelným hospodářstvím a akumulací elektřiny do baterií i tepla. Zohledňujeme přitom mj. i chování zákazníků, zejména průběh výroby a spotřeby energií v čase. Máme za sebou projekty pro municipality, průmyslové areály, bytové i rodinné domy.

Jakému projektu se teď věnujete?
Věnujeme se vývoji systému pro chytré řízení a optimalizaci energetického portfolia – Energy Portfolio Manager, EPM. Systém pracuje mimo jiné s řiditelnou spotřebou, výrobou a akumulací elektrické energie a nákupem a prodejem elektřiny za proměnlivé ceny. Někdy je výhodné energii akumulovat na později, jindy rovnou spotřebovat, přeměnit na teplo nebo prodat do sítě. Část spotřeby elektrické energie lze odložit nebo naopak uspíšit bez dopadu na komfort uživatele budovy – např. ohřev teplé vody lze přesouvat v čase, aniž by to někdo zaznamenal. Vše záleží na řadě podmínek – počasí a očekávané výrobě i spotřebě elektřiny, spotřebě teplé vody během dne aj. Dalším důležitým vstupem je cena elektřiny v čase – doba platnosti vysokého a nízkého tarifu, výkupní cena elektřiny, příp. i průběh spotových cen elektřiny na burze. Jedná se o velice komplexní optimalizační problém.

“Přínosem EPM je chytré řízení energetiky, díky kterému se chování portfolia blíží ideálu s ohledem na optimalizační kritérium, které si zákazník zvolí.”

Někdo chce ušetřit na platbách za energie, jiný chce snížit spotřebu elektřiny ze sítě a tím i snížit svou uhlíkovou stopu. Dalšímu jde o dosažení vyšší energetické bezpečnosti a vyšší míry soběstačnosti. Někdy lze dosáhnout více cílů zároveň, jindy jdou proti sobě. Pro každé kritérium probíhá optimalizace jiným způsobem a tomu odpovídá zvolená strategie řízení. Rostoucí ceny energií přínosy takových opatření ještě navýšily.

EPM hledí do budoucnosti a krom optimalizace energetiky jednotlivých staveb a areálů počítá i s nástupem komunitní energetiky. Díky ní si budete moci vybrat komu a za jakých podmínek postoupíte přebytky své výroby elektřiny. Případně se v rámci své komunity (rodiny, sousedství, městské části atp.) dohodnete na pořízení zdroje elektrické energie, jehož výrobu budete v rámci komunity za domluvených podmínek sdílet. Podmínkou je ovšem vytvoření odpovídajícího legislativního prostředí a rozšíření smart meteringu – chytrých elektroměrů.

“Na těchto energetických projektech se mi líbí, že nejen přinášejí zákazníkům finanční úspory, ale také jsou přínosem pro životní prostředí.”

Můj názor je, že když už je lidstvo závislé na výrobě a spotřebě elektřiny, ať je jí potřeba vyrobit co nejméně a daří se to co možná nejčistší cestou. Čím se podaří využít obnovitelné zdroje energie efektivněji, tím menší bude potřeba využívat méně čisté zdroje energie. Čím jsou obnovitelné zdroje pro své provozovatele výhodnější, tím více se rozšíří a tím čistší energetický mix získáme.

7 thoughts on ““Baví mne věci kolem sebe pozorovat a hledat souvislosti, měřit, počítat a optimalizovat,” říká v novém rozhovoru Ondřej Kubíček, náš Product Owner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *